Kocaeli Tarihi Hakkında - Kocaeli Firma Rehberi - Kocaeli Firma Rehberi

Kocaeli Tarihi Hakkında

236 ZİYARETÇİ
  • EKLENME TARİHİ: 30 Ocak 2019 17:20
  • KONU: Kocaeli Tarihi Hakkında
  • EKLEYEN: www.KocaeliFirmaRehberi.net
  • YER: Kocaeli

HAKKINDA

Kocaeli Tarihi Hakkında

 

 

 

 

 

-Dünya’nın önemli yollarının kavşak noktası durumunda olan İzmit ve civarında yaklaşık olarak M.Ö.3000’den itibaren insanların yaşamakta olduğu yapılan araştırmalar sonucu ortaya çıkmıştır. Günümüze kadar devamlı iskan edilmiş olan İzmit’e ait, ilk deliller M.Ö.12.yy’ a kadar dayanmaktadır. Bu tarihlerde Frigler bölgeyi ellerinde tutmuş, ardından Yunanistan’ın Megara şehrinden kendilerine yeni bir yer aramak için çıkan göçmen bir grup, şimdiki Başiskele mevkiinde ASTAKOZ adını verdikleri şehir kurmuşlardır. Trakia kralı Lysimakhos’un ASTAKOZ’ u tahrip ettirmesiyle bugünkü İzmit’in üzerinde bulunduğu yamaçlara NİKOMEDİA adında yeni bir şehir kurulur. M.Ö.262 yılında şehri inşa ettiren Büyük İskender’in Anadolu’yu zaptetmekle görevli kralı Nikomedes, şehre eşinin ismini vermiştir. Giderek yükselen Bitinya Krallığı’nın merkezi Nikomedia büyük Helenistik şehir olur. M.Ö.91-94 yıllarında Romalılara bağışlanır. M.S.284 yılında imparator Diokletionus, Nikomedia’yı yeniden başkent yapar. Onun zamanında Nikomedia; Roma, Antakya, İskenderiye’den sonra dünyanın dördüncü büyük şehridir. 11.yy.’ın son çeyreğinde Nikomedia Selçuklular tarafından fethedilir. I.Haçlı Seferi’nde geri alınan Nikomedia bir süre Latinlerin işgalinde kaldıktan sonra tekrar Selçuklular’a geçer. Orhan Gazi zamanında, Adapazarı ve Hendek yörelerinin Valisi Akçakoca, kenti alınca şehir Osmanlı Devleti’nin egemenliğine girer. Başlangıçta İznik’in yan komşusu anlamında İznikmid olan bu şehrin adı, zamanla İzmit’e dönüşmüştür. 1888 yılına kadar İstanbul’a bağlı kalan İzmit bu tarihten sonra ayrı bir kent olur. İstiklal Harbi öncesi İngiliz ve Yunanlı kuvvetlerin işgalinde kalan şehir 28 Haziran 1921’de kurtarılmış, Cumhuriyetin İlanından sonra da Kocaeli Vilayetinin merkezi olmuştur. Cumhuriyet döneminde bölgeye yapılan sanayi yatırımları ile sanayi alt yapısı tamamıyla şekillenir, hem devlet hem de özel girişimler artar. Bugün ileri düzeyde sanayi ve endüstri kenti olan Kocaeli; çevresi ile demiryolu ve en gelişmiş karayolu ağına sahiptir. Bunun yanı sıra Derince Limanıyla da dünyanın dört bir yanına deniz yolu bağlantısı kurulmuştur. Yüzölçümü açısından küçük bir İl olan Kocaeli, gerek sanayi sektöründeki üretim ve katma değer, gerekse bu sektörde çalışan insan açısından sadece Türkiye için değil dünya için de ilginç bir örnektir. Doğal güzellikleri, plajları, yaylaları, Kartepe kayak merkezi ve tarihi eserlerinin yanında Karadeniz ve Marmara Denizi’ne olan kıyıları ile Kocaeli İli ticaret, kültür ve turizm açısından da ayrı bir önem taşımaktadır.KOCAELİ’NİN KONUMU
Kocaeli; Asya ve Avrupa’yı birbirine bağlayan Marmara Denizi’nin ve Marmara Bölgesi’nin doğusunda yer alan bir İl’dir. Türkiye’nin en küçük 6. il’i olan Kocaeli’nin yüzölçümü 3,623 km 2’dir 2017 yılında yapılan sayıma göre nüfusu 1.883.270 dir.

SAAT KULESİ -İZMİT
İzmit, Kemalpaşa Mahallesinde Kasr-ı Hümayun (Saray Müze) ile Atatürk Heykeli arasında yer alan, kentin karekteristik Saat Kulesi’ni İzmit Mutasarrıfı Musa Kazım Bey tarafından, Sultan II.Abdülhamit’in tahta çıkışının 25.yıldönümü nedeniyle 1902 yılında Neoklasik üslupta Hereke ve Tavşancıldan getirilen traverten taşlardan yaptırılmıştır.

KASR-I HUMAYUN(SARAY MÜZE) – İZMİT
Mermer işçiliği, tavan süslemeleri bol sütunlu oluşu Dolmabahçe Sarayının küçük bir örneğini hatırlatmaktadır. En önemli özelliği İstanbul dışında yapılan tek saray yapısı olmasıdır.

KOCAELİ ARKEOLOJİ VE ETNOĞRAFYA MÜZESİ- İZMİT
Arkeoloji ve Etnoğrafya Müzesi olarak hizmet veren alan içinde Tamir Atölyesi, Su Deposu, Lojman Binası yer almaktadır. İki adet Tekel Deposu birleştirilerek (Arkeolojik ve Etnografik
eserler için) teşhir salonları oluşturulmuştur. Arkeoloji ve Etnoğrafya Müzesinde Paleolitik, Helenistik, Roma, Bizans ve Osmanlı dönemlerine ait eserler sergilenmektedir.

ATATÜRK VE REDİF MÜZESİ- İZMİT
İzmit İlçesi, Kemalpaşa Mahallesinde bulunan Redif Dairesi Abdülaziz Döneminde İzmit Mutasarrıfı Hasan Paşa tarafından yaptırılmıştır.17 Ağustos 1999 depreminden önce Askeri Mahkeme olarak kullanılan bina depremde hasar görmüş ve içi boşaltılmıştır. Kocaeli Valiliği İl Özel İdaresi tarafından restorasyon çalışmaları tamamlanarak Atatürk ve Redif Müzesi olarak ziyarete açılmıştır.

OSMAN HAMDİ BEY EVİ VE MÜZESİ-ESKİHİSAR-GEBZE
Büyük, Türk Müzecisi ve ressamı Osman Hamdi Bey (1842-1910) tarafından Gebze-Eskihisar Köyü’nde, 1884 yılında Köşk, resimhane, kayıkhane ve müştemilat olarak yaptırılmıştır.

TCG GAYRET MÜZESİ-İZMİT
1995 yılında hizmet dışına ayrılan TCG Gayret, Müze-Gemi Projesi kapsamında Kocaeli Valiliği, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Donanma Komutanlığı’nın müşterek girişimleri ile modern müzecilik anlayışına göre dekore edilerek 1997 yılında TCG Gayret Müzesi olarak İzmit sahilinde yeni görevine başlamıştır.

GÖLCÜK BELEDİYESİ YARHİSAR MÜZE GEMİSİ KAVAKLI-GÖLCÜK
Gölcük Belediyesi, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Donanma Komutanlığı’nın müşterek girişimleri ile Donanma kenti Gölcük’e uygun müze gemi kararı alınarak, 27 Ekim 2006 tarihinde törenle müze geminin açılışı yapıldı. Türkiye’nin karaya yerleştirilmiş su üstü savaş gemisi müzesinden birisidir.

KOCAELİ BİLİM MERKEZİ-İZMİT
Kocaeli Bilim Merkezi, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve TÜBİTAK ortaklığı ile hayata geçirilmiş bir projedir. Türkiye’nin en büyük endüstriyel dönüşüm projesi olan Kocaeli Bilim Merkezi, 1934 yılında temeli atılan Seka Kağıt Fabrikası içindeki 8.500 metrekare alan üzerinde yer almaktadır. Kocaeli Bilim Merkezinde, Yaklaşık 250 deney düzeneği ve özel tasarım galerilerin yanı sıra bilimsel çalışmaların yapıldığı atölyeler, bilimsel gösteri ve söyleşilerin yapıldığı bilim sahnesi, sergi alanları, kütüphane, araştırma ofisleri, bilim cafe yer almaktadır. 

SEKA MEHMET ALİ KAĞITÇI MÜZESİ-İZMİT
Türkiye’nin en büyük endüstriyel dönüşüm projesi olan SEKA Kağıt Müzesi,1934 yılında temeli atılan SEKA Kağıt Fabrikası içindeki 12.345 metrekare alan üzerinde yer almaktadır. 18 salondan oluşan SEKA Kağıt Müzesi’nde ziyaretçiler Cumhuriyet dönemi sanayileşme sürecinde önemli yere sahip fabrikanın kuruluş sürecinden başlayıp, İzmit’ten Türkiye’ye yayılan kağıdın öyküsünü görüntüler eşliğinde izleyebilecekler.

MEVLEVİ EVİ- İZMİT
Kocaeli Mevlevi Evi, Sekapark alanı içerisinde Seka Lojmanları olarak bilinen yapılardan birinin yenilenmesinin (restorasyonu) yapılması suretiyle oluşturulmuştur.

İZMİT ELEKTRONİK KENT MÜZESİ– İZMİT
İzmit Belediyesi Yunus Emre Kültür Merkezi içerisinde yer alan Elektronik Kent Müzesi kentin tarihi, ekonomisi, kültür ve turizmi, tarihi eserleri ve belediye hizmetleri yerli, yabancı tüm ziyaretçilere elektronik bir ortamda tanıtmaktadır.

ÇOBAN MUSTAFA PAŞA KÜLLİYESİ-GEBZE
Yavuz Sultan Selim ve Kanuni Sultan Süleyman’ın vezirlerinden Mustafa Paşa tarafından Gebze’de yaptırılmıştır. 16.yy.da Mimar Sinan ve Mimar Acem Ali tarafından bir menzil külliyesi olarak inşa edilmiştir.

PERTEV PAŞA KÜLLİYESİ (YENİ CUMA CAMİSİİ) -İZMİT
Külliye 16.yy.’da Mimar Sinan tarafından yapılmıştır. Bugün Yeni Cuma Camii adıyla anılmaktadır. Külliye’den günümüze kalan eserler şehrin Pertev Paşa Caddesi’nin iki yanında sıralanmaktadır.

ORHAN CAMİİ-İZMİT
İzmit Orhan Mahallesindedir. Denize hakim bir tepede bulunmaktadır. 13. yy.’da Orhan Gazi zamanında Süleyman Paşa tarafından yaptırılmıştır. İzmit’te en erken tarihli cami olarak günümüze kadar gelmiştir.

FEVZİYE CAMİİ – İZMİT
16.yy.ın ikinci yarısında İzmit’li Mehmet Bey tarafından yaptırılmıştır. İlk yapımı Mimar Sinan’a ait olduğu düşünülen yapı, 1884 ve 1999 depremlerinde tümüyle yıkılmış, aslına uygun olarak yerine yenisi yapılmıştır.

ESKİHİSAR KALESİ-GEBZE
Kale’nin Bizans döneminde, limanı korumak amacıyla yapıldığı sanılmaktadır.

İZMİT SURLARI
Günümüze kadar gelen surlara ait temeller şehrin kuzeyinde bulunmaktadır.

FATİH SULTAN MEHMET’İN OTAĞI – GEBZE

1481 yılında Fatih Sultan Mehmet Üsküdar’a sancak dikip doğuya sefer yapacağını ilan eder, rahatsızlığına rağmen, Hünkar Çayırı’nda otağını kurar ve burada hayata gözlerini yumar. Anısına aynı yerde (Gebze) çeşme ve namazgah 16.yy.’da yapılmıştır.

VALİDE SULTAN KÖPRÜSÜ-KARAMÜRSEL
Kurulduğu semte adını veren Valide Sultan Köprüsü, Osmanlı Dönemi’ne ait en önemli eserlerinden biri olarak kabul edilir. Karamürsel’den başlayarak, Karaahmetli, Hayriye, Yalakdere köylerinden geçen ve İznik’e giden yolun üzerindedir. 17. Yüzyılda, Klasik Türk Mimarisi tarzında kesme taşlarla yapılmıştır.

KAISER WILHELM KÖŞKÜ-HEREKE

1884 yılında Alman İmparatoru Kaiser Wilhelm’in Osmanlı İmparatorluğunu ziyaret edişi nedeniyle Yıldız Sarayında yaptırılarak bu alana bir günde monte edilmiştir.

SIRRI PAŞA KONAĞI – İZMİT

19.yüzyıla ait bir sivil mimarlık örneği olan Sırrı Paşa Konağı, İzmit Mutasarrıfı Sırrı Paşa tarafından İzmit Hacı Hasa Mahallesi Yeni Çeşme Sokak’ta yapılmıştır. Konağın müştemilatı, Fransa’dan özel olarak getirilen tuğlalar ile örülmüştür. Çıkan bir yangınla yok olan tarih hazinesi bu konak, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından, tarihi dokusuna uygun olarak restore edilmiştir.

SÜLEYMAN PAŞA HAMAMI – İZMİT

İzmit Yukarı pazar mahallesindedir. 14.yy.’ da yaptırılmıştır. İzmit’te günümüze kadar ayakta kalabilen en erken tarihli Osmanlı Dönemi yapısıdır.

KAPANCASOKAK-İZMİT

19.yy. geleneksel Türk Evlerinin bulunduğu Kapanca Sokak ve yakın çevresinde 32 adet korunması gereken yapı bulunmaktadır.

GÖLCÜK BELEDİYESİ YAZLIK ILICASI – GÖLCÜK
Yazlık Ilıcasının ilk defa Roma döneminde inşa edildiği, Bizans ve Osmanlı dönemlerinde de sağlık merkezi olarak kullanıldığı bilinmektedir. Restorasyon ve onarımı tamamlanarak 25 Mayıs 2013’te açılan Yazlık Termal Tesisiyle hizmet üretmeye ve şifa dağıtmaya devam etmektedir.

SİVİL MİMARİ TAVŞANCIL-DİLOVASI
Dilovası İlçesi, Tavşancıl Beldesinde 19.yy.’dan kalma tescilli ahşap yapılar bulunmaktadır.

AKÇAKOCA BEY ANIT MEZARI-KANDIRA
1234-1328 yıllarında yaşayan Kocaeli Fatihi Akçakoca Bey, 1308 yılına kadar Ereğli’den Karasu’ya kadar olan bölgeyi, 1308 yılından 1326 yılına kadar Ayan Gölü kuzeyinde Akova, Akçaköy, Kandıra İzmit (o tarihte Nikomedia) yakınlarındaki Kaymas, Çayırköy’e kadar yerleri zapt ederek Osmanlı Devleti sınırları içine katar. İzmit üzerine son kez akın yapacağı sırada, çadırını kurmuş bulunduğu Kandıra yakınlarındaki Babatepe’de (94 yaşında) 1328’de ölür. Sonradan adına ve anısına saygı nişanesi olmak üzere devletine kattığı bu yöreye” KOCAELİ” denir. Anıt Mezarı Kandıra İlçesi Babadağ mevkiindedir.

KARAMÜRSEL BEY ANIT MEZARI-KARAMÜRSEL
“ÖLÜNCE BENİ ÖYLE BİR YERE GÖMÜN Kİ SIRTIM DAĞLARA DAYANSIN, KUCAĞIMA DENİZİ VERİN, DAİMA DONANMAMI GÖREYİM” KARAMÜRSEL ALP
Osmanlı Tarihinin ilk Amirali Karamürsel Alp, XIV. yüzyılda yaşamıştır. Karasi Beyliği Komutanlarındandır. Orhan Bey kendisini İzmit Körfezinin güney kıyılarını ve eski adı (PROMECTUS) olan Karamürsel Kasabasının Bizanslılardan alınması işiyle görevlendirdi. Kendisine Timar olarak verilen Karamürsel’in güney batısındaki Kavak Boyu Armutçuk Limanında bir tersane kurarak gemi yapımına başlandı. Eğitim ve öğretimiyle bir donanma oluşturulan ve bizzat komuta ederek başarı sağlayan Mürsel Alp bir Türk Büyüğü, Bir Derya Beyi, Kaptan-ı Derya ve ilk Osmanlı Türk Denizcisidir. Bu yararlıkları dolayısıyla Orhan Gazi tarafından asıl adı MÜRSEL ALP iken kendisine “KARA” lakabı verilmiştir. Ayrıca İlk Osmanlı Türkleri Döneminde görülen bir eğilim gereği aldığı yöreye adından dolayı “KARAMÜRSEL” denmiştir. Mezar yeniden restore edilerek 2007 yılında açılışı yapılmıştır.

HANNİBAL’IN ANITI-GEBZE
Hannibal’in anıtı Gebze’de Tübitak sınırları içindedir. Hannibal, Roma yenilgisinden sonra Kartaca’yı terk ederek Bitinya Kralı Prussias’ın yanına sığınmış Libyssa (Gebze)’de intihar ederek yaşamına son vermiştir. Gebze’de Hannibal’in mezarı olarak bilinen bu yerde bir anıt yapılması ilk kez 1934 yılında Atatürk tarafından emredilmiş, bu emir 1981 yılında Kültür Bakanlığınca gerçekleştirilmiştir.

DOĞAL GÜZELLİKLER VE MESİRE ALANI

KUZUYAYLASI-KARTEPE
Kocaeli ili, Kartepe İlçesi sınırları içerisindedir, Çam kayın ıhlamur ağaçları ve rengarenk çiçeklerle çevrilmiş yollardan Kuzu Yaylasına gelindiğinde panoramik manzara ve doğa çok etkileyici bir atmosfer yaratmaktadır. Kartepe kayak merkezi tesisleri 4 mevsim boyunca yerli ve yabancı turiste hizmet verebilecek kayağın yeni cazibe merkezidir. Üç bine yakın bitki çeşidi ile geyik, ayı, çakal ve tavşan gibi hayvanların faunası olan Kartepe, tenis kortu, voleybol sahaları ve FIFA standartlarına göre yapılmış iki çim sahasıyla da spor turizminin merkezlerinden biri olmaya aday.

BALLIKAYALAR VADİSİ-GEBZE
Dağcıların iniş ve tırmanış yaptıkları Ballıkayalar Vadisi kireç taşlarının erimesi sonucu gelişen jeomorfolojik şekilleri ile karstik boğazdır. Vadi içinde göl, şelaleler ve Ballıkaya Deresi’ne ulaşan travertenler üzerinde seyir terasları bulunmaktadır.

YUVACIK BARAJI & BEŞKAYALAR TABİAT PARKI- BAŞİSKELE
Körfez ve İzmit manzarası eşliğinde çıkmaya başlayacağınız tepelerden birkaç köy geçtikten sonra Yuvacık’tan yürüyerek 1 saat mesafede Aytepe Köyü’ne ulaşılmaktadır. Hafta sonu turizmine açılan bölgede trekking yapılmaktadır. Soğuk Dere ile Sıcak Dere’nin kesiştiği kanyondan yürüyerek Menekşe yaylası ve Beşkayalar Tabiat Parkına ulaşılmaktadır.

MAŞUKİYE-KARTEPE
Kocaeli İli Kartepe İlçesine bağlı Maşukiye Beldesi Kartepe eteklerinde temiz havası, yemyeşil bitki örtüsü, Yayla Turizmi, Dağ Turizmi, Alabalık vadisi üzerine kurulu piknik alanları, şelaleleri, restaurantları, seyir terasları, mağaraları, trekking alanları, su sporlarına uygun Sapanca Gölü, seraları, cilt ve mide hastalıklarına iyi gelen şifalı suları ile doğa harikası beldemizdir.

SERİNDERE KANYONU – BAŞİSKELE
Yükseklikleri 10 ile 20 metre arasında bulunan 6 adet şelalesi bulunan Serin Dere Kanyonu, Kocaeli’nin ve bölgenin en güzel ve en zorlu kanyonu. Havuz şeklinde pek çok göletin yer aldığı Serin Dere Kanyonu’nu iyi seviyede eğitim almış grupların geçebileceği bir rota. Bitki örtüsü, doğal güzellikleri ve gürül gürül akan soğuk deresiyle doğa yürüyüşü yapmayı sevenlerin sık sık ziyaret ettiği bir yer.İzmit’e yirmi altı kilometre uzaklıkta bulunan Serindere, son yıllarda özellikle günü birlik gelen doğaseverlerin, yürüyüş gruplarının ziyaret ettiği yerlerin başında geliyor.

BAYRAMOĞLU YARIMADASI-DARICA
Tarihi geçmişe sahip olan yarımadanın eski adı Balyanoz olarak bilinmektedir. Kuzeye bakan koyu da Balyanoz Limanı olarak bilinir. Bayramoğlu yarımadası’nda 2 bin 480 hane bulunmaktadır, Marmara Denizi’ne uzanan küçük bir yarımada olan Bayramoğlu, 1950’lerin sonunda yerleşime açılmış. Yarımada olmasına karşılık, halkın söylemiyle “ADA” olarak adlandırılmaktadır ve eski haritalarda ise “Üç Burunlar” yarımadası olarak geçmektedir.

DARICA FARUK YALÇIN HAYVANLAR ALEMİ VE BOTANİK BAHÇESİ-DARICA
Darıca Faruk Yalçın Hayvanlar Alemi ve Botanik Bahçesi, 80 dönümlük alanda, 200 çeşide yakın 2000 adede yaklaşan hayvan nüfusu ile ülkemizin en çok türe sahip hayvanat bahçesidir.

SEKAPARK-İZMİT
İzmit Şehir Merkezinde sahile sıfır bir alanda, Türkiye’nin en büyük endüstriyel dönüşüm projelerinden biri olan eski SEKA Kağıt Fabrikası arazisindedir. Dünya’nın en büyük kent parklarından biridir.

DERİNCE HARIKALAR SAHİLİ-DERİNCE
Derince Harikalar Sahili ile her yaştan insanda büyük hayranlık uyandıran içerisinde gerçek boyutlarında masal kahramanları, büyük havuzlarda çarpışan botlar, uzaktan kumanda ile kontrol edilebilen yatların kullanılabileceği minik marina, şelalelerin yanında masal dolu büyük eğlence dünyasında cafe ve restaurantlar yer almaktadır.

PLAJLAR – DOĞAL KUMSALLAR
KERPE – KANDIRA
Antik bir kentin üstüne kurulan Kerpe, 150 metreye kadar sığ denize ve eşsiz kumsallara sahiptir. Doğal kumsalları, zengin balık çeşitleri, tertemiz çam havası, bozulmamış doğal plajları ile adeta bir tutku beldesidir.

KEFKEN & PEMBE KAYALAR – KANDIRA
Kandıra’ya 20 km. uzaklıktaki Kefken, kıyı yerleşimleri içinde en gelişmiş olanıdır. Denizi, kumsalları ve çam ormanları en önemli özellikleridir. Pembe Kayalar mevkii, ilginç jeolojik yapısı nedeniyle görülmesi gereken yerlerdendir. Tarihi özelliği yanında Karadeniz üzerinde insan yaşayan tek ada olan Kefken Adası da görülmektedir.

CEBECİ PLAJI – KANDIRA
Kandıra’ya 27 km. uzaklıktaki Cebeci, temiz denizi, kumsal ve çam ormanları ile tatil cennetidir. Kefken Adası da buradan görülebilmektedir.

ESKİHİSAR – GEBZE
Eskihisar Köyü tarihi ve mistik kokusu, balıkçıları limanı ve kalesi ile dinlendirici bir özelliktedir.

BAYRAMOĞLU – DARICA
Temiz denizi, kumsalı ve modern dinlenme tesisleri ile çeşitli alternatifler sunmaktadır.

ALTIN KEMER PLAJI – KARAMÜRSEL
Karamürsel Altınkemer Halk Plajı; Doğu Marmara bölgesinde Kocaeli iline bağlı ve İzmit körfezinin güney kıyısında yer alan Karamürsel İlçesinde bulunmaktadır. Altın